Faktablad
Movium Fakta 2 2020

BYGGLEKPLATSEN – EN MÖJLIGHET IDAG

Publicerad 27 april 2020

Bygglekplatser kan erbjuda unika lekmöjligheter och samtidigt skapa en rad mervärden för såväl barn och vuxna som samhället i stort. De har flera kvaliteter som är viktiga att tillgodose för att uppfylla barnkonventionen, som slår fast barns rätt till inflytande, lek och fritid.

 

Av Sofie Berg, Märit Jansson, Mimmi Beckman och Anna Litsmark

 

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor