Faktablad
Movium Fakta nr 1 2016

BYGGA STAD FÖR BARN OCH UNGA - vägledning, inspiration och allmänna råd

Publicerad 22 februari 2016

Förtätningen, trafiken och stress i vuxenvärlden motverkar barns och ungas rörelsefrihet. Skolans och förskolans utemiljö har därför blivit en av de allra viktigaste utemiljöerna för lek, utomhusvistelse och vardagsrörlighet. Nu finns vägledning, inspiration och allmänna råd för dig som planerar, utformar och förvaltar utemiljöer som ska fungera på barns och ungas villkor. Även den som använder stadens utemiljö i pedagogiskt syfte har stöd i vägledningen och annat publicerat material, som sammanfattas i detta Movium Fakta.

 

Av Petter Åkerblom, Ulrika Åkerlund & Elin Normann Bjarsell

Sidor