Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2006

Brukare och brukarmedverkan i den kommunala parkverksamheten

Publicerad 1 januari 2006

Som en följd av bland annat organisationsförändringar har parkförvaltningar idag många fler aktörer att samverka med än tidigare. Aktiv medverkan i parkers skötsel av brukare förekommer i de flesta svenska kommuner och det är därför viktigt att parkförvaltningar fördjupar sina kunskaper om brukarmedverkan. I detta Gröna Fakta redovisar Tim Delshammar erfarenheter som han gjorde under arbetet med doktorsavhandlingen Kommunal parkverksamhet med brukarmedverkan. Ett antal begrepp som kan användas för att förstå och utveckla brukarmedverkan diskuteras. Erfarenheterna berör främst kommunal parkverksamhet, men det är också till viss del tillämpligt på brukarmedverkan när det gäller förvaltning av bostadsgårdar, kyrkogårdar och rekreationsområden.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.

Sidor