Faktablad
Movium Fakta nr 2 2012

BRUKAD MEN INTE FÖRBRUKAD

Publicerad 10 maj 2012

– två aspekter på utrangerade gravstenar.

Den totala energiförbrukningen för en gravsten framställd i Kina är nästan sju gånger större än om man väljer att återanvända en gammal gravsten. Förutsatt att gravstenen klarar av hanteringen är alltså återanvändning det minst energikrävande alternativet.

 Utrangerade gravstenar har också ett värde precis som de är. Tvåhundra års samhällsutveckling avspeglas i femtio noggrant utvalda gravstenar från skånska begravningsplatser. Stenarna har samlats i ett nytt lapidarium i Sibbhult, mitt i det skånska stenriket, i ett rum format som en grön spiral.

 

Av Titti Olsson och Lilly Kristensen

Sidor