Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1991

Borstning och harvning - Effektiva alternativ för ogräskontroll på hårdgjorda ytor

Publicerad 1 mars 1991

Ogräsborstning, dvs agressiv och intensiv borstning med penselborstar, är en ny effektiv metod för bekämpning av ogräs på platt-, sten- och asfaltytor. Rätt utförd och om ogrässituationen är normal så blir antalet behandlingar per år och kostnaden rimlig för metoden. Detta visar erfarenheter från några förvaltningar runt om i landet som under ett par år använt metoden.