Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/1994

Boendemedverkan

Publicerad 1 augusti 1994

Blommor och bin har ersatt asfalt och klotter i bostadsområdet Holma i södra Malmö. Men området har inte utsatts för någon konventionell gårdsförnyelse. I Holma har man från första spadtaget arbetat tillsammans med dem som bor i området. Genom att sprida ansvar och engagemang till de boende har fastighetsbolaget lagt grunden till en positiv social förändringsprocess. Exemplet Holma ingår i en större studie över svenska projekt om boendemedverkan i skötsel av utomhusmiljön som avslutas hösten 1994.

Sidor