Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1998

Blomstrande studentprojekt på Alnarp

Publicerad 1 januari 1998

Kunskap förvärvas som bäst om den samtidigt omsätts i handling. Att deltaga i hela processen redan under studentåren, att möta och diskutera med angränsande yrkesområden ger en fördomsfri grund för tvärfackliga samarbeten i den kommande yrkesutövningen. Kurserna "Instant Garden" och "sommarblommor" har tydligt visat på dessa fördelar med mycket positiva erfarenheter.

Sidor