Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2008

Beträdor och andra grönstråk. Om landskapets åtkomlighet i fullåkersbygden

Publicerad 1 februari 2008

Den enklaste formen av anlagda grönstråk är så kallade beträdor, det vill säga tillfälliga trädremsor med insått vallgäs längs åkrar, där man kan promenera eller rida. Namnet är en lite vitsig nybildning av substantivet träda och verbet beträda, vilket avslöjar deras ursprungliga syfte - som promenadstråk. Väl utvecklade multifunktionella beträdor kan både vara värdefulla ur rekreationssynpunkt och bidra til biologisk mångfald.

Sidor