Faktablad
Movium Fakta nr 3 2011

Beredskap för angrepp av karantänsskadegörare

Publicerad 1 oktober 2011

Hur kan vi öka beredskapen för angrepp av karantänsskadegörare på växter i Sverige och hur kan beslutade åtgärder vid ett utbrott inverka på strategierna i våra nationella miljömål? Dessa frågor har diskuterats i en pilotstudie vid SLU Alnarp, där asiatisk långhorning användes som exempel i olika scenarier.

 

Av Mark Huisman, landskapsarkitekt, SLU i Alnarp

Foton: Franck Hérard

Sidor