Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/1994

Bättre stadsinfarter - exemplet Helsingborg

Publicerad 1 maj 1994

Under resan från landsbyggd till stad kan en befintlig stadsinfart förändras från en monoton och anonym motorväg till en väg som förmedlar något av Helsingborgs särart. Det är resultatet av detta utvecklingsprojekt som kan inspirera oss till en förändrad syn på våra stadsinfarter. Här visas bl a hur man genom samverkan mellan vägverket i regionen och olika förvaltningar i Helsingborg gemensamt kan ta fram förslag till åtgärder som bidrar till att skapa en bättre helhetsmiljö.

Sidor