Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2007

Barnkartor i GIS - ett verktyg för barns inflytande i planeringen

Publicerad 1 april 2007

Barn och unga använder utemiljön mer än vuxna och på andra sätt. Därför har de också andra erfarenheter, behov och kunskaper än vuxna. Det är väl känt att barn och unga vill vara med och påverka sin närmiljö, och enligt FN:s barnkonvention har de rätt till det. Metoden "Barnkartor i GIS" har tagits fram för att underlätta barns medverkan i planeringen av utemiljöns struktur och innehåll.

Sidor