Faktablad
Movium Fakta 3 2019

BARNKARTOR I GIS

Publicerad 28 juni 2019

Det är väl känt att barn och unga vill vara med och påverka sin närmiljö, och enligt FN:s barnkonvention har de rätt till det. I detta Movium Fakta beskrivs Barnkartor i GIS, en metod som utvecklats för att göra barns kunskaper och upplevelser av den egna utemiljön synliga i planering och förvaltning av vår gemensamma utomhusmiljö.

 

Av Kerstin Nordin

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

 

Sidor