Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/2008

Att uppleva vattnet

Publicerad 1 mars 2008

Vattnets uttryck i vattenkonst och fontäner kan variera i otaliga nyanser. De senaste årens utveckling inom datateknik och hydraulik, med bland annat införande av laserteknik inom vattenkonsten, skapar ännu större möjligheter. Men det kräver stor medvetenhet om hur vattnets uttryck ska iscensättas konstnärligt och arkitektoniskt och en sådan måste förmedlas språkligt. I detta Gröna Fakta sammanfattas en dansk doktorsavhandling, där syftet var att skapa redskap för analys för vattenkonst och en beskrivande begreppsapparat.

Sidor