Faktablad
Movium Fakta 1 2019

ATT TRIXA SIG GENOM STADEN – PLANERING FÖR ETT LÖPVÄNLIGT STADSLANDSKAP

Publicerad 14 mars 2019

Motionslöpning framhålls ofta som en träningsform det är enkelt att komma igång med – utövandet kräver ingen dyrbar utrustning eller speciell anläggning att ta sig till. Men det är inte givet att stadsmiljön upplevs som anpassad för vardagsmotion. I detta Movium Fakta sammanfattas en studie där dagboksintervjuer utförts med stadslöpare. Ett antal råd presenteras för att synliggöra och underlätta motionslöpning inom stadsplanering.

 

Av Mattias Qviström och Linnea Fridell

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor