Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1994

Att kompostera med mask

Publicerad 1 april 1994

Tar man maskar till hjälp får man en näringsrik och väl nedbruten kompost - det visar forskning och praktiska erfarenheter. Men utan kunskaper om maskarnas liv och leverne kan man råka ut för problem när man utnyttjar maskar som nedbrytare. Runt om i landet har man inom barnomsorgen i flera år arbetat med kompostering. Här presenteras erfarenheter från Ystad där förskolorna 1992 skaffade sig en specialtillverkad maskkompostbehållare. Komposterat hade man aldrig gjort dessförinnan. Idag, två år senare, tar tusentals maskar hand om en del av förskolornas köks- och trädgårdsavfall.

Sidor