Faktablad
Movium Fakta 4 2018

ATT FLYTTA STORA TRÄD; TEKNIK, METODER OCH STRATEGISKA VÄGval

Publicerad 18 oktober 2018

Stadens träd skyddar mot vind och ger skugga. De behövs för den biologiska mångfalden, ökar trivseln och är en del av det gröna kulturarvet. Genom att flytta stora träd när staden förtätas kan man bevara dessa kvaliteter även om trädet inte återplanteras på exakt samma plats som det växte på innan. Både forskning och beprövad erfarenhet visar att det är svårt att misslyckas med en trädflytt, under förutsättning att eftervården tas på allvar.

Örjan Stål, Maria Walter och Petter Åkerblom

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor