Faktablad

Argument för den gröna staden

Publicerad 1 juni 1988

Att utveckla den yttre miljön i våra städer, stadens uterum, handlar om att utveckla stadens ekologi samtidigt som kunskapen om fritiden och våra möjligheter till naturupplevelser fördjupas.