Faktablad
Movium Fakta 6 2017

Ängslika alternativ till konventionell bruksgräsmatta

Publicerad 24 januari 2018

Gräsmattan är ett av de mest dominerande inslagen i urbana grönområden världen över. De konventionella gräsmattorna levererar ekosystemtjänster, samtidigt är de dyra i drift och medför att ändliga resurser förbrukas. I detta Movium Fakta sammanfattas en nyligen utgiven handbok, som bygger på resultat inom forskningsprojektet LAWN. Där beskrivs teori och praktik kring alternativa lösningar, till exempel etablering av naturliga gräsmarker där gräs och örter kan växa tillsammans och bli en viktig resurs för människor och vilda djur.

 

Av Maria Ignatieva

Sidor