Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1996

Allergi och stadsgrönska

Publicerad 1 mars 1996

Träden, blommorna, gräset och grönskan gör människan friskare. Det har en rad olika undersökningar slagit fast. Samtidigt kan grönskan vara till bevär för allergiker. Kan man hantera växter och andra allergifaktorer i utemiljön så att allergiska besvär minimeras samtidigt som vi lämnar fullt utrymme för grönskans positiva effekter?

Sidor