movium.slu.se

Ute är inne är konferensen om utomhusbaserat lärande

Pressmeddelande

Välkommen till Ute är inne 2015!

Publicerad 15 september 2015

Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån målen läroplanerna. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen.

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper.

 

Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen.

Konferens om utomhusbaserat lärande med internationell utblick – från idéer till verklighet!

Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen.

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen.

Ute är inne 2015 - #utearinne15

Evenemanget vänder sig till:

  • skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
  • dig som jobbar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, fastighets- och naturvårdsförvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • dig som är ideellt engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande
  • arbete, natur- och kulturvägledning.

Ur programmet:

Fredrika Mårtensson, docent i landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid SLU, berättar om den senaste forskningen om vad som behövs i ute-miljön för att allra bäst stimulera barns och ungas lek, lärande och välbefinnande.

Robbie Nicol, doktor i utomhuspedagogik vid universitetet i Edinburgh, visar hur utemiljön kan användas för att erbjuda ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och tanke förenas.

Jes Aaugaard, Miljöminister, Naturstyrelsen i Danmark, berättar om sociala och pedagogiska vinster efter det politiska beslutet i Danmark 2013, att flytta ut delar av undervisningen.​

Ett 50-tal valbara praktiska workshops utomhus, där du själv undersöker hur utemiljön kan fungera som plats för lärande, friluftsliv och naturvägledning – och samtidigt fungera som färgstark arena för olika kulturer och traditioner att mötas och samverka.

Huvudarrangörer: Utenavet samt Linköpings kommun och Region Östergötland

Nätverket Utenavet, där Movium ingår, arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden.

Kontaktperson på Movium: Petter Åkerblom, petter.akerblom@slu.se

Mer information:

Workshop-placering på karta

Program

Vykort med info om Ute är inne

E-post till konferenssekretariatet

Presskontakt:

Anders Szczepanski NCU Linköpings Universitet, 070-975 68 03

Eva Kätting, NCU Linöpings Universitet, 070-965 42 31​​

Petter Åkerblom
Movium

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.