movium.slu.se

Foto: Linnea Svensson Arbab.

Pressmeddelande

Nordisk Parkkongress – staden där man hellre är ute än inne

Publicerad 19 maj 2014

Pressmeddelande

 

Nordisk Parkkongress:

”Staden där man hellre är ute än inne”

 

Kongress i Malmö 20–22 augusti 2014

 

Vart fjärde år samlas nordiska stadsträdgårdsmästare och parkansvariga till en gemensam kongress. I år står Sverige på tur som arrangörsland och värdskapet har tillfallit Malmö stad. Den 20–22 augusti kommer drygt 200 deltagare få ta del av en mängd intressanta föreläsningar, seminarier och studieturer. Och på ledig tid få chansen att uppleva allt exotiskt och spännande som händer i parker och på gator och torg under den samtidigt pågående Malmöfestivalen.

 

Våra offentliga parker och utemiljöer har en viktig roll ur många aspekter när vi diskuterar vad som kan skapa ett attraktivt och hållbart liv i staden. Invånarnas livskvalitet är avgörande om en stad kan få ett epitet att vara framgångsrik och välmående. Attraktiviteten gynnas av investeringar i kollektivtrafik, parker och andra välskötta offentliga platser liksom i politisk delaktighet. Inom många av dessa områden har personer som jobbar med planering och förvaltning av vår gemensamma utemiljö en viktig roll att fylla.

 

Internationellt samarbete

Nordisk Parkkongress har en lång tradition – den första arrangerades 1966 i Köpenhamn. Huvudarrangör för årets kongress är FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. I programutformningen har övriga nordiska länders stadsträdgårdsmästarföreningar medverkat. Medarrangörer är Malmö högskola samt Movium, SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Dessutom har ett samarbete etablerats med stadsträdgårdsmästarnas världsorganisation Ifpra – International Federation of Parks and Recreation Administration. De bidrar med föreläsare samt har förlagt ett World Commissioner Meeting i anslutning till kongressen.

 

Ur programmet:

De tre kongressdagarna innehåller föreläsningar i plenum, parallella seminarier samt studieturer med olika teman. Bland föreläsarna kan nämnas:

 

Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg, ansvarig för arbetet med stadens nya grönplan som kommer att få stor betydelse i stadens planering framöver i till exempel förtätningsdebatten.

 

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, nyligen utsedd av regeringen till särskild utredare för ny arkitektur-, form- och designpolitik.

 

James McCulloch från Peterborough i England, verksamhetsansvarig för stiftelsen Nene Park Trust. Han berättar om nya former för hur man kan organisera parkförvaltning.

 

Gil Penalosa, tidigare mycket omtalad park och fritidschef i Bogotá, Columbia, numera ansvarig för organisationen 8-80 Cities i Kanada som ger råd hur man kan skapa bra städer för alla åldrar oavsett etnisk eller social bakgrund.

 

Peter Örn, konsult och seniorrådgivare, f.d ordförande för Delegationen för hållbara städer, som verkade mellan 2008-2012.

 

Presskonferens

Möt de ovan nämnda föreläsarna under en presskonferens, som anordnas onsdag 20 augusti kl. 13.30. Värd för presskonferensen är Sten Göransson, ordförande i FSS.

 

Plats

Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

 

 

För mer information:

http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning?article=nordisk-parkkongress-2014

 

För information om FSS:

http://www.stadstradgardsmastare.org/

 

Kongressansvariga:

Sten Göransson, FSS/Malmö stad, 040-34 21 39, sten.goransson@malmo.se

Göran Nilsson/Fredrik Jergmo, Movium, 040-41 50 00, goran.k.nilsson@slu.se

 

Pressansvarig:

Titti Olsson, 070-8744784, titti.olsson@slu.se

 

Foto att användas i samband med publicering:

Finns som bilaga till pressmeddelandet. Foto: Linnea Svensson Arbab.

 

pressmeddelande_nordisk_parkkongress_2014.pdf

Foto Nordisk Parkkongress

Sidor