movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Pressmeddelande

Miljon till Movium – nu kommer vägledningen

Publicerad 17 januari 2014

– Vägledningen är ett svar på önskemål från branschen, både projektörer och bygglovshandläggare har länge efterfrågat stöd för att skapa ändamålsenliga utemiljöer, säger Petter Åkerblom, koordinator för frågor som rör barns utemiljöer på Movium.

Kommentarer

vägledning om utmanade utemiljöer

Hej! Bra att det är Movium som har fått uppdraget. Det behövs säkerligen. Ta bort myter om vad EU kräver lyft fram att barn o unga behöver utmaningar och utrymme för eget skapande, löst lekmaterial och vuxna i närheten. Vi i ipa Lekfrämjandet ger gärna våra synpunkter! /Eva

Äntligen!

Har saknat den samlande kraften som fanns för några år sedan. Vi kämpar vidare i Varbergs kommun med planering av många stora byggprojekt för skolor och förskolor. I alla de planerings- och byggprocesser som jag ingår i så saknas en vägledning. Vi har försökt att skapa ett lokalt funktionsprogram för utemiljön på förskolor och är nu på väg att göra detsamma för skolbyggnationen. Ska vi återgå till normgivande ytor eller överlåta bedömning om vad som är tillräcklig friyta? Ska skolgårdar vara allmän plats eller ska det vara inhägnat? Ska vi belysa gårdarna överallt så personalen vågar vara ute när det är mörkt? jag ser fram emot att få mer utbyte och inspiration från Movium igen.

EU Myter

Vi behöver riktig information och vi behöver förstå att det finns en frihet i hur vi kan utforma vår utemiljö utan att EU sätter handklovar på våra kommuner. Det är kommunen som sätter handklovar på sig själv. Ser framemot att Moviun ska arbeta med dessa frågor och stoppa felaktigheter som förstör för våra barn.

Barn och ungdomars utemiljöer

En prioriterad fråga borde vara att tobakslagens förbud mot tobaksrökning på skolgårdar upprätthålls och att verksamhetsansvariga inom respektive skola/verksamhetsområde ges stöd i detta arbete och att länsstyrelserna utöver tillsyn så att den kommunala tillsynen enligt tobakslagen blir verklighet.

Glöm inte den täta staden!

För att hushålla med mark  och skapa en attraktiv stad jobbar vi hårt med att bygga tät, blandad och sammanhängande stadsmiljö och förtäta där så är möjligt. I den här utredningen blir det viktigt att problematisera runt det faktum att det är svårt att hitta tillräckligt med utrymme för skol- och förskolegårdar i tät stadsmiljö.  Fler småbarnsföräldrar väljer ett liv i stadsmiljö på grund av de kvalitéer som erbjuds där. Hur ska vi gå tillväga när behovet av skolplatser ökar samtidigt som fler efterfrågar den täta lättillgängliga stadsmiljön?

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.