movium.slu.se

Pressmeddelande

Forskningsprojekt ska öka kunskapen om vitala stadsträd

Publicerad 23 maj 2013

Vem vill vara utan träd i staden? Knappast någon. Men träd är mer än estetiska inslag och starka kulturbärare. Stadsträd har en unik ställning som annan växtlighet inte kan ersätta när det handlar om att skapa resiliens i urbana miljöer som är starkt påverkade av klimatförändringar.

 

Nu har Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling fått pengar från Vinnova för att förbereda ett större forskningsprojekt om stadsträdens betydelse.

 

 

Vinnova har tilldelat Movium 500 tkr till initieringsprojekten Innovationssystem för stadens lungor. Vad innebär det, Anders Rasmusson, chef på Movium, och Bengt Persson, samverkanslektor vid SLU?

 

Movium bär huvudansvaret för projektet som vi ska genomföra tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp. Initieringsfasen innebär att vi tillsammans ska förädla idén med projektet och konstellationen som genomför det, så att en större ansökan sedan kan lämnas in till Vinnova för ett samverkansprojekt.

 

Man brukar säga att träd är stadens lungor. Kan ni utveckla det?

 

Inom forskningen finns djup kunskap om vegetationens och de olika arternas förmågor och förutsättningar för att klara klimatet och påfrestningarna i städerna och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att träden ska överleva, utvecklas väl och erbjuda de ekosystemtjänster som krävs.

 

Fungerar inte detta i praktiken?

 

Tyvärr utvecklas inte stadsträden särskilt väl efter plantering. Farsoter av olika slag angriper och dödar arter med stor användning och de som arbetar med anläggning, plantering, skötsel och utveckling får bara undantagsvis träden livskraftiga. Det är ett hot mot den hållbara stadsutvecklingen.

 

Vad är det forskarna och Movium vill göra i stadsträdsprojektet?

 

Vi vill utveckla och marknadsintroducera samlade koncept för att kunna arbeta medvetet och effektivt med stadens trä. En central del är redskap och system för diagnostik, registrering, kartering och hantering av de urbana trädbestånden. Introduktion av datorbaserade informations- och övervakningsbaser och beslutssystem och interaktiva system för kanalisering av medborgarnas engagemang är i sin linda och kommer att kopplas till det samlade systemet för hantering, vård och övervakning av stadens träd.

 

För mer information kontakta Anders Rasmusson, Movium, anders.rasmusson@slu.se

 

Pressmeddelande Forskningsprojekt ska öka kunskapen om vitala stadsträd

Sidor