movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Pressmeddelande

Får barnen plats i framtidens städer?

Publicerad 8 februari 2019

Under de närmaste tio åren kommer tusentals nya skolor och förskolor att planeras och byggas i Sverige. Vi står därmed inför ett vägval, där stadsplanering kan främja eller missgynna barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. Den 20 mars arrangeras i Stockholm en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn och unga.

 

Konferensens huvudarrangörer är Tankesmedjan Movium vid SLU, Boverket, Folkhälsomyndigheten, ArkDes och Birthe & Per Arwidssons Stiftelse.

 

Pressmeddelande >>

Sidor