movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

Pressmeddelande
FSS

Dalecarlicapriset 2019

Publicerad 3 september 2019

Stadsträdgårdsmästarnas Dalecarlicapris har tilldelats Göran Nilsson, Ängelholm. Priset delas ut årligen av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling. 

 

Göran Nilsson är agronom och journalist med mångårig verksamhet som statskonsulent och forskningskommunikatör vid Tankesmedjan Movium, SLU. Dalecarlicapriset, som består av ett diplom och en ornäsbjörk (Betulapendula ’Dalecarlica’), överlämnades vid en ceremoni i Botaniska trädgården i Uppsala den 29 augusti i samband med FSS årliga kongress.

 

Juryns motivering

Årets Dalecarlicapris tilldelas statskonsulent Göran Nilsson för hans långsiktiga arbete för och tillsammans med Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Göran har genom året varit en aktiv deltagare på föreningens kongresser, arrangerat ett stort antal kurser och seminarier i samverkan med och för kommunala parkföreträdare. I sin roll som redaktör för Movium Fakta och Movium Direkt samt sitt engagemang i Nordic Green Space Award har han arbetat intensivt med information och kunskapsspridning till branschen. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka Göran för hans långa stöd till föreningens verksamhet och utvecklingen av kommunal parkverksamhet i Sverige.

 

– Det är en stor ära att bli utsedd till mottagare av Dalecarlicapriset, säger Göran Nilsson. Det känns kul och hedrande att mina insatser kring samverkan mellan akademi och praktik rönt uppskattning inom den viktiga yrkeskår som ansvarar för att värna och utveckla stadens offentliga utemiljöer. Ornäsbjörken kommer att få en god omvårdnad, den ska få rollen som vårdträd framför mangårdsbyggnaden till vår gamla släktgård utanför Ängelholm!

 

Vid ceremonin i Uppsala utdelades även FSS Kommunpris, årets mottagare blev Olofströms kommun.

 

För information om FSS och tidigare års mottagare av Dalecarlicapriset:

http://stadstradgardsmastare.se

 

 

Presskontakt: Fredrik Jergmo, 070-294 87 57, fredrik.jergmo@slu.se

 

Foto från prisutdelningen, fri användning i media: fotograf Fredrik Jergmo

 

 

Sidor