Faktablad

Perenner som marktäckare

Publicerad 1 maj 1989

Alla växter täcker marken på något sätt. I Tyskland har Jelitto (1959) gett följande definition: "- plantor som genom sina skott, rankor, blad och utlöpare mattformingt brer ut sig tätt över markytan". Med tätt över markytan menas att växtens bladverk inte når mer än ett par decimeter över densamma.En egenskap som man gärna förknippar med denna grupp av perenner är förmågan att motstå inträngningav frö-och rotogräs.