Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är till för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Här ges bransch och universitet möjligheter för samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genom träffar, aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt. På så sätt bidrar vi tillsammans till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.
 
Som ansluten användare i Movium Partnerskap har du förtur och kraftigt reducerad avgift till våra partnerskapsträffar. Då besöker vi spännande platser, diskuterar utvecklingsbehov och samarbets-möjligheter, ofta med konkreta projektansökningar som resultat. 
Alla träffar som Movium Partnerskap arrangerar hittar du på movium.slu.se
 
Ansvarig för Movium Partnerskap är Harald Klein.

Sidor