movium.slu.se

Partnerskap
Rapport i Movium Partnerskap

Urbana nyanser av grönt – om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad

Publicerad 30 november 2015

Frågan är högaktuell när flertalet kommuner förtätar, för att minska transporter och koldioxidutsläpp samt bevaka intresset för den goda jordbruksmarken så att den fortsatt kan vara tillgänglig för livsmedelsförsörjning. Men förtätningen är inte bara av godo, om nära rekreationsområden försvinner och negativa extrema klimatsituationer som värmeöar, vindeffekter eller översvämningar uppstår. Därför vill vi se vårt arbete som ett inlägg i debatten om vart vi är på väg, med hantering av det offentliga rummet men också av det privata.

 

Ett resultat av ett samarbete mellan SLU, Lunds universitet, Malmö stad och Ramböll, finansierat med hjälp av Movium Partnerskap, Delegationen för hållbara städer och Arkus.

Fredrik Jergmo