movium.slu.se

Gummigranulatet sprids ut från planerna med skor, kläder, dagvattnet, snöröjning, vind etc. En fråga för det pågående Vinnova-finansierade innovationsprojektet är att hitta bättre sätt att fånga upp granulatet på eller vid planerna så att det inte följer ut till dagvattenrecipienter och reningsverk. Foto Martin Monikander.

movium.slu.se

Konstgräsplanerna, som denna plan i bostadsområdet Sorgenfri i Malmö, har betytt mycket för utveckling av fotboll som breddidrott. Men diskussionerna om de negativa miljöeffekterna har minskat entusiasmen. Det svarta granulatet, tillverkat av uttjänta bildäck, som behövs för att hålla plaststråna upprätt och ge bra spelegenskaper är en miljöbov av omtvistad betydelse. Det ger även planerna ett mörkt och smutsigt utseende när en kommer nära. Foto Martin Monikander.

movium.slu.se

Konstgräsplanerna, som denna plan i bostadsområdet Kulladal i Malmö, har betytt mycket för utveckling av fotboll som breddidrott. Men diskussionerna om de negativa miljöeffekterna har minskat entusiasmen. Det svarta granulatet, tillverkat av uttjänta bildäck, som behövs för att hålla plaststråna upprätt och ge bra spelegenskaper är en miljöbov av omtvistad betydelse. Det ger även planerna ett mörkt och smutsigt utseende när en kommer nära. Foto Martin Monikander.

movium.slu.se

Konstgräs används inte bara till fotboll utan även som ett skötselfritt material på svåråtkomliga ytor i trafikmiljö, som här vid Dalbyvägen som är den östra infarten till Lund där cirka 12 000 fordon passerar varje dygn. Konstgräset är anlagt omkring 2008 och började redan efter ett par år att växas igenom av ogräs. Det är svårt att rensa ogräs mekaniskt eller på annat sätt utan att skada konstgräset och ytan har varit skötselfri (=inte skött) under de tio år som gått sedan den anlades. Foto Bengt Persson.

movium.slu.se

Konstgräs används inte bara till fotboll utan även som ett skötselfritt material på svåråtkomliga ytor i trafikmiljö, som här vid Dalbyvägen som är den östra infarten till Lund där cirka 12 000 fordon passerar varje dygn. Konstgräset är anlagt omkring 2008 och började redan efter ett par år att växas igenom av ogräs. Det är svårt att rensa ogräs mekaniskt eller på annat sätt utan att skada konstgräset och ytan har varit skötselfri (=inte skött) under de tio år som gått sedan den anlades. Foto Bengt Persson.

Partnerskap

Rapport partnerskapsaktivitet om konstgräs

Publicerad 7 september 2018

Konstgräs var en välkommen innovation när det kom ut på marknaden för några årtionden sedan. Det finns mer än 1000 konstgräsplaner i Sverige och de har haft stor betydelse för den stora ökningen av aktiva fotbollsspelare. En kraftigt förlängd säsong gör att det i stora delar av landet kan spelas fotboll nästan året om.

 

Men nu börjar opinionen vända. Miljöaspekterna är besvärande för konstgräset och det börjar talas om förbud i miljöradikala kommuner och Malmö FF motionerade 2016 i elitserieföreningen om att Allsvenskan och Superettan bara ska spelas på naturgräs eller hybridgräs. SLU Alnarp och Malmö stad har tagit initiativ till att öka tempot i utveckling av miljövänligare alternativ för konstgräs.

 

En konferens i början av året samlade större delen av de tunga aktörerna och Vinnova har gett ett första anslag för att skapa innovationer som förbättrar miljöprestanda för konstgräs. Forskare från SLU medverkar i projektet för att dels utveckla växtbaserade ersättningsmaterial för den fossila plasten och dels utveckla miljövänligare användning av konstgräs i parker, bostadsområden, vägmiljöer etc.

 

Läs rapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här.

 

ANDERS RASMUSSON

Sidor