Partnerskap

Partnerskapsprojektet Ljudlandskap Malmö i Landscape Research

Publicerad 26 februari 2016

Hur kan trafikbuller hanteras i stadsmiljön? Resultaten från Moviums partnerskapsprojekt ”Ljudlandskap Malmö” har nu publicerats i tidskriften Landscape Research.

 

Illustration: Gunnar Cerwén

 

I forskningsartikeln beskrivs det bersåliknande försöksrum som byggdes på St. Knuts torg i Malmö under 2011. I undersökningarna gick det bland annat att påvisa att buller från närliggande väg kan hanteras genom att kombinera ljudskärmar med tillägg av maskerande ljud. Projektet var ett samarbete mellan Gatukontoret i Malmö stad, Ramböll och SLU.

 

Läs hela artikeln här!

(Accepterat manuskript. Publicerad version hittar du här)