movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

Partnerskap

PARTNERSKAPSPROJEKT: PLAN REDUX - OM RELATIONEN MELLAN PLATSBYGGNAD OCH FYSISK PLANERING I UTVECKLINGEN AV FRIHAMNEN I GÖTEBORG

Publicerad 10 juni 2019

Projektet Place and process rethought: Learning outcomes from the Rivercity, Gothenburg, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat.

 

Vid omvandlingen av Frihamnen i Göteborg har fokus lagts på att arbeta aktivt med tidsluckor som uppstår i planeringen vid transformation av post-industriella områden till blandade stadsdelar. Projekt och insatser med tre olika tidsdjup har noterats; projekt med varaktig av tre till fem år, 15 år eller insatser som är tänkta att vara permanenta. Dessa olika tidsdjup har opererat samtidigt för att påbörja utvecklingen av en stadsdel för hela Göteborg i Frihamnen. För att dra lärdomar av detta experiment kring tidsdjup valde stadsbyggnadskontoret i Göteborg att koppla ett följeforskningsteam till arbetet vilka har interagerat och reflekterat kring arbetet mellan 2016 till 2018, tillsammans med tjänstepersoner och andra aktörer i ett samverkansprojekt kring den temporära staden. Projektet har kommit att reflektera kring dessa tidsdjup och relationen till den gängse fysiska planeringen och har nu resulterat i en rapport som innehåller sju synteser. Dessa synteser kan ses som ett stöd för att skifta perspektiv i komplexa stadsbyggnadsprocesser där många olika intressen och processer ska samverka.

 

Resultatet av projektet finns sammanställt i en slutrapport ”Plan redux: om tidsdjup i omvandlingen av Frihamnen”.

 

Läs slutrapporten här.


Om Movium Partnerskap
Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: www.movium.slu.se/partnerskap

HARALD KLEIN

Sidor