movium.slu.se

Översikt över kronorna vid mätningarna i skylift

movium.slu.se

Exempel på gren som hastigt torkar in mitt i kronan (ett symptom på Phytophthora)

movium.slu.se

Mätutrustning i kronan

movium.slu.se

Miljöbild, för att visa parkens värde som rekreationsområde mitt i stan

Partnerskap

Partnerskapsprojekt om vitalisering av bokar i Pildammsparken

Publicerad 12 maj 2017

Projektet ”Vitaliseringsförsök av bokarna i Pildammsparken i Malmö”, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat. Projektets syfte var att finna ett sätt att stärka vitaliteten hos bokarna i Pildammsparken i Malmö, för att på så sätt öka deras motståndskraft mot Phytohthora – den växtskadegörande algsvamp som konstaterats etablerad i Pildammsparkens bokbestånd. Det finns idag inget effektivt sätt att bekämpa patogenen, vilket innebär att man istället måste försöka stärka trädens resistens genom vitalitetsökning.

 

I projektet utvärderades tre olika gödslingsregimers inverkan på trädens tillväxt, bladutveckling, näringsstatus och rottillväxt. Träden gödslades under våren 2013 och studerades under de två efterföljande växtsäsongerna. Resultaten visade att träden svarade positivt på alla näringsgivorna, vilket indikerar att det fanns en näringsbrist på platsen. Däremot gick den positiva effekt som näringstillförseln hade på träden under första året efter gödsling inte att detektera under andra året.

 

Resultaten indikerar att återkommande näringstillförsel kan vara nödvändig för att stärka träden. Vad som inte har fastställts inom projektet är i vilken utsträckning vitalitetsökningen hämmat Phytohthoras spridning. En sådan inventering planeras utföras av Malmö Stad, i samarbete med Phytohthora-forskaren Johanna Witzell.

 

Läs projektrapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: http://www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor