movium.slu.se

Ängsholmsparken, Täby. Foto: Täby kommun.

Partnerskap

Partnerskapsprojekt om partnering i entreprenader

Publicerad 6 december 2018

Projektet Partnering i entreprenader för utemiljöskötsel, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat.

 

Projektet är genomfört tillsammans med Täby kommun i syfte att undersöka om partnering kan ge bra skötsel med ett långsiktigt perspektiv. Effekter av tio års entreprenad i Täby finns som grund för studierna och som grund för generella slutsatser.

 

Målet i denna förstudie är att följa upp och utveckla formerna för partnering bland annat utifrån resultatet av upphandlingsformerna i Täby, för att få en grund för vilka frågor som bör ställas i en fördjupad projektansökan.

 

Resultatet blev en intern genomlysning av arbetsformerna i Täby genom intervjuer med fyra centrala personer på olika organisatorisk nivå från kommun respektive entreprenör och en studie av upphandlingsdokumenten. Detta levererades som underlag för justering av handlingar till kommande upphandling tillsammans med bland annat en hearing från kommunen med inbjudna potentiella entreprenörer.

 

Nyckelfrågor för den fortsatta forskningen inom området har formuleras i en ansökan till Movium om hur man följer upp skötseln och vilka incitament som bör formuleras som drivkraft för entreprenörerna. Intervjumaterialet har även använts för att göra en fallstudie till det internationella forskningsprojektet INOPS som leds av danska kollegor på Aalborgs universitet.

 

Läs projektrapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: www.movium.slu.se/partnerskap

 

ANDERS RASMUSSON

Sidor