movium.slu.se

Partnerskap

Partnerskapsprojekt om hållbar grönyteskötsel

Publicerad 5 juni 2017

Projektet ”Hållbar grönyteskötsel”, finansierat och genomfört inom Movium Partnerskap, är nu klart och rapporterat.

 

Vad är hållbar grönyteförvaltning och när kan man som förvaltar säga att förvaltningen jobbar hållbart? Detta är centrala frågar inom alla grönyteförvaltningar och som 11 svenska och danska gröna förvaltningar försökte besvara genom tre workshops under 2016.

 

Nu finns en rapport, som beskriver sex övergripande principer som alla bör beaktas om man ska bedriva hållbar grönyteskötsel. Principerna är; Platsspecifik, Långsiktig, Naturbaserad, Dynamisk, Inkluderande och Multifunktionell. Varje princip är beskriven med exempel, och tre centrala grönyteelement (träd, gräs och hårdgjorda ytor) är beskrivna utifrån hur biologisk, ekonomisk, och social hållbarhet kan uppnås.

 

Läs projektrapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: http://www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor