Partnerskap
Rapport i Movium Partnerskap

Open Architecture Initiative – förstudien klar!

Publicerad 1 juni 2016

 

Projektet Open Architecture Initiative bygger på övertygelsen om att öppenhet och delaktighet blir allt viktigare. Samhällets komplexitet går inte längre att hantera i enskildheter utan kräver att allt fler aktörer samverkar för att finna gemensamma lösningar.

 

Grunden för detta är viljan att dela med sig, inte bara av sina tidigare erfarenheter och färdiga kunskaper, utan också fortlöpande i takt med att frågorna eller projekten förädlas. För att förstå hur en struktur för delande kan organiseras har en förstudie genomförts inom projektet där kartläggningen av fem befintliga plattformar för delande har studerats och representanter från dem intervjuats.

 

Förstudien är initierad av Annelie Håkansson och genomförd tillsammans med Caroline Dahl från Tankesmedjan Movium. Form/Design Center i Malmö har, via Birgitta Ramdell, varit delaktig i arbetet. Studien har finansierats av Movium Partnerskap och Malmö stad.

 

Rapport förstudie i projektet Open Architecture Initiative

CAROLINE DAHL

Sidor