movium.slu.se

Partnerskap

NYA PARTNERSKAPSPROJEKT BEVILJADE

Publicerad 20 april 2018

Vårens ansökningsomgång för att söka medel från Movium Partnerskap är nu avklarad. De projekt och aktiviteter som beviljades stöd är:

 

Projekt

Delta-Environment Landscape planning: an Urban GeoDesign Example (DELUGE)

Detta projekt ska testa om geodesign som metod och geodesignhub.com som teknik är effektiva för strategisk planering i en stadskärna. Geodesign integrerar diskussion i ett strukturerat tillvägagångssätt för samdesign, informerad av geodatamodeller. geodesignhub.com är en webbaserad tjänst som möjliggör ett intuitivt sätt att skapa rumsliga designförslag genom workshops via internet.

Partner är Lomma kommun.

Projektet leds av Neil Sang.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 125 000 kr.

 

Aktiviteter

 

Konferens

Alnarps materialdag 2018

Aktiviteten syftar till att inrätta Alnarps materialdag som en, förhoppningsvis, årligen återkommande konferens. Tanken med konferensen är att stimulera intresset för material- och teknikfrågor bland studenter, lärare, bransch och utrustningsföretag och att bli en del av marknadsföringen av Alnarps campus som en arena för möten mellan företag, studenter, forskare och bransch.

Aktiviteten leds av Bengt Persson.

Beviljat belopp från Movium Partnerskap: 50 000 kr.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten går det också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här:

http://www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor