movium.slu.se

Partnerskap

Ny beredningsgrupp för Movium Partnerskapsprojekt

Publicerad 15 april 2020

Från och med vårens ansökningsomgång till projekt inom Movium Partnerskap finns en nytillsatt beredningsgrupp som ska bedöma de inkomna ansökningarna utifrån de nyligen uppdaterade kriterierna:

• En välformulerad och genomtänkt ansökan med en relevant och aktuell frågeställning.

• En genomtänkt plan för genomförande och en väl sammansatt projektgrupp som bedöms ha goda möjligheter att nå resultat.

• Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar branschen.

• Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar forskning och undervisning vid LTV-fakulteten.

• Att projektet/aktiviteten bedöms passa med minst ett av Moviums strategiska teman.

• Att den generella nyttan med projektet är stor och inte bara till nytta för just det här tillfället.

 

Beredningsgruppen består av:

 

Eva Minoura, arkitekt SAR/MSA, Teknologie doktor

Eva arbetar som utbildningsansvarig och processledare arkitektur/kompetens på Sveriges Arkitekter. Hon disputerade våren 2016 med sin avhandling Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory vid Arkitekturskolan KTH. Tidigare arbetsplatser är KTH, Spacescape och Stockholms stad.

 

Liv Sonntag, arkitekt LAR/MSA.

Liv är landskapsarkitekt med egen firma och arbetar även på Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad. Tidigare var hon Stadsträdgårdsmästare i Varberg. Hon är ledamot i Sveriges Arkitekters förbundsstyrelse.

 

Tim Schnoor, ekolog, Filosofie doktor

Tim är naturkonsult som arbetar brett med ekologi i planering på Ekologigruppen AB. Han arbetar bland annat med miljöstrategiska frågor, praktisk naturvård och olika typer av miljöfrågor i fysisk planering. Tim är ledamot i Moviums ledningsråd sedan 2016, och har suttit i beredningsgruppen tidigare.

 

Tobias Emilsson, forskare, Filosofie doktor

Tobias är aktiv forskare inom diverse projekt som rör grön infrastruktur, från tak till väggar, stadsträd och vägkanter. Han ingår i beredningsgruppen som tillförordnad Samverkanslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

 

Beredningsgruppen består även av LTV-fakultetens dekan Håkan Schroeder samt Moviums verksamhetsledare Caroline Dahl, vilka sedan tar beslut om vilka projekt som beviljas stöd.

HARALD KLEIN