movium.slu.se

Partnerskap

MOVIUM PARTNERSKAPSTRÄFF: DEN SMARTA STADEN – OM DIGITALISERING OCH AUTOMATISERING

Publicerad 16 februari 2018

Tankesmedjan Movium planerar att anordna en Movium Partnerskapsträff den 17 maj i Malmö. Det senaste numret av Tidskriften STAD har som tema Den smarta staden. Vi följer upp detta tema under Partnerskapsträffen med att bjuda in ett antal intressanta föreläsare för att diskutera trender och potential kring digitalisering och automatisering. Hur ser visionerna ut när modern, intelligent teknik får utrymme i planering och förvaltning av stadsmiljö och grönska?

GÖRAN NILSSON

Sidor