movium.slu.se

Partnerskap

Delrapport om hälsofrämjande utemiljöer

Publicerad 7 december 2018

Det finns nu en delrapport tillgänglig från partnerskapsprojektet Hälsofrämjande utemiljö - koncept och modeller för att främja designprocesser.

 

Avsikten med detta projekt är att utveckla kunskap om designprocesser för utvecklingen av hälsofrämjande utemiljöer för människor i allmänhet och för personer med särskilda behov. Fokus ligger på vidareutvecklingen av QET (Quality Evaluation Tool), ett verktyg avsett att stödja evidensbaserade designprocesser för utemiljö (Bengtsson & Grahn, 2014).

 

Studien tar sin utgångspunkt i Alnarps rehabiliteringsträdgård, som är specialdesignad utifrån forskning inom landskapsarkitektur, miljöpsykologi, hortikultur, fysioterapi, arbetsterapi och medicinsk vetenskap. En annan utgångspunkt är Hälsoträdgården i Tivoliparken, Kristianstad. Det är den första hälsoträdgården som anlagts på kommunal parkmark med syfte att främja hälsa och välmående året runt och vara öppen för såväl föreningsliv som allmänhet.

 

Avsikten är att omsätta kunskapen om evidensbaserade designprocesser till fyra andra sammanhang: Hälsopark i Täby kommun, Grönstrukturplan för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Grönstrukturplan för Nya sjukhusområdet Malmö, Takterrass vid Minneskliniken i Malmö.

 

Läs delrapporten här.

 

Om Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är mötesplatsen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om den urbana utemiljön. På våra partnerskapsträffar diskuterar vi erfarenheter och kunskapsbehov. Tillsammans riggar vi och genomför utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Partnerskapets projekt utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch.

 

Movium Partnerskap bekostar upp till 50 procent av beviljade projekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

Man kan som partner eller medarbetare vid LTV-fakulteten också ansöka om finansieringsstöd om upp till 50 000 kr till aktiviteter, till exempel kunskapssammanställningar, seminarier och workshops.

 

Läs mer om Movium Partnerskap, partnerskapsprojekt och aktiviteter här: www.movium.slu.se/partnerskap

ANDERS RASMUSSON

Sidor