MOVIUM PARTNERSKAP

Den gemensamma drivkraften inom Movium Partnerskap är att öka kunskap och bidra till utveckling. Staden är vår gemensamma arena och våra olika ingångar till den bidrar till förbättrade samarbeten och ökad kunskap. Tillsammans kan vi förbättra levnadsvillkoren för både människor och växter i våra städer.

 

Allt detta får våra partner:

 

Organisationen

-        Ökar personalkompetensen

-        Medverkar till branschens utveckling

-        Får kontaktytor med SLU, Movium och branschen

-        Har möjlighet att själv eller tillsammans med andra partners ansöka om medel för samfinansierade forskningsprojekt och gemensamma aktiviteter

 

 

Kontaktpersonen och anslutna användare

-        Får en naturlig plats för erfarenhetsutbyte

-        Breddar sitt kontaktnät

-        Får alla Moviums prenumerationstjänster (Tidskriften STAD, Movium Fakta, Movium Rådgivning,

         Movium Plantarum)

-        Får rabatt på Moviums kurser, seminarier och konferenser

 

 

Pris: 16 000 kr/organisation + 1 900 kr/användare

I priset för en organisation ingår en kontaktperson. Kontaktpersonen tar naturligtvis del av samma erbjudande som användarna. Samtliga priser är exklusive moms och gäller för ett kalenderår.