MOVIUM PARTNERSKAPS NÄTVERK

I våra nätverk delar universitet och bransch omvärldsbevakning och inspirerar varandra i kreativa samtal om aktuella frågor. Företrädare för såväl SLU:s forskning som externa intressenter och finansiärer besöker tillsammans spännande platser, diskuterar utvecklingsbehov och samarbetsmöjligheter, ofta med konkreta projektansökningar som resultat.
 
Efterfrågan från våra partner styr vilka nätverk vi erbjuder. Just nu samlas våra partner i nätverken Kyrkogård, Stadsutveckling, Stadsträd och Park-gata-torg.
 
Som ansluten användare i Movium Partnerskap deltar du i ett valfritt antal nätverk som träffas minst två gånger per år och leds av en ämneskunnig person.