Anders Rasmusson

Koordinator Movium Rådgivning

Landskapsarkitekt LAR/MSA

040-41 52 01

Caroline Dahl

Verksamhetsledare

Arkitekt och planeringsarkitekt

0722-131530

Fredrik Jergmo

Stf verksamhetsledare

Landskapsingenjör och civilekonom

070-294 87 57

Harald Klein

Koordinator Movium Partnerskap, FOMA bebyggd miljö, Påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster

Arkitekt SAR/MSA

0706-258017

Lena Jungmark

Nationell koordinator barns och ungas utemiljö

Landskapsarkitekt LAR/MSA

072-238 79 21

Parvin Mazandarani

Kommunikatör

Trädgårdsingenjör

040-41 52 11

Titti Olsson

Chefredaktör Tidskriften STAD

Journalist

040-41 52 13