movium.slu.se

Foto: Daniel Zachrisson

Nyhet

Workshop rörelsefaktor

Publicerad 21 januari 2020

Riksidrottsförbundet och FOJAB har tillsammans påbörjat ett arbete med att utveckla Rörelsefaktorn – ett verktyg för att arbeta med och integrera olika sorters fysisk aktivitet i stadsmiljön och i samhällsplaneringen. Rörelsefaktorn ska kunna användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade.

 

För många frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till, ex grönytefaktor, p-norm, buller- och ljusförhållanden etc. Genom att formulera och introducera en Rörelsefaktor kan vi bättre bevaka att fysisk aktivitet får en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen. Som en del i det inledande arbetet med att formulera Rörelsefaktorn arrangerar FOJAB, Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium vid SLU en workshop.

 

NÄR? 5 februari kl. 10.00-15.00

VAR? Multirummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6, Malmö (700 m från Malmö C)

ANMÄLAN? Senast 29/1 till harald.klein@slu.se

Begränsat antal platser

Avgiftsfritt

PROGRAM

10.00 Fika

10.10 Intro och korta inspirationsföreläsningar:

Karin Book, MAU – Aktuell forskning

Mikael Franzén, Uppsala kommun – Planera långsiktigt för fysisk aktivitet och idrott

Emma Pihl och Åsa Samuelsson, FOJAB – Inkluderande platser för fysisk aktivitet

Pia Westford, RISE – Kommunal planering av skolor och barns aktiva resor

11.10 Workshoparbete, del 1

12.10 LUNCH

13.00 Presentation av workshoparbete

13.20 Workshoparbete, del 2

14.20 Presentation av workshoparbete

14.40 Avslutning, vad händer nu?

 

Se här för mer info om Rörelsefaktorn.

HARALD KLEIN

Sidor