movium.slu.se

Nyhet

Workshop om rörelsefaktorn

Publicerad 30 mars 2020

Den 5 februari genomfördes en workshop som en del i det inledande arbetet med Rörelsefaktorn – ett verktyg för att arbeta med och integrera olika sorters fysisk aktivitet i stadsmiljön och i samhällsplaneringen. Syftet med aktiviteten var också att samla olika kompetenser som arbetar med fysisk aktivitet, men kanske inte idag alltid tillsammans. Vi ville genom workshopen sprida kunskap om att arbetet pågår till de som kan ha nytta av det och involvera dem i processen. Vi ville även skapa kontakter för att involvera aktörer i det fortsatta arbetet.

 

Dagen anordnades av FOJAB, genom Emma Pihl och Åsa Samuelsson och Riksidrottsförbundet, genom Jonnie Nordensky, med stöd av Movium, genom Harald Klein.

 

Ett drygt 40-tal engagerade representanter från idrottsrörelse, kommuner från olika delar av Sverige, privata aktörer m fl samlades för att inspireras av föreläsningar på temat och därefter en workshop där vi testade modellen och diskuterade vilka faktorer som är relevanta för olika skalor, hur vi får med alla sorters fysisk aktivitet och vad som är viktigt att tänka på för att metoden ska kunna vara tillämpbar i praktiken och användas i olika sammanhang.

 

Med utgångspunkt från bland annat workshoparbetet har vi kunnat ta fram en första bruttolista med relevanta faktorer som är viktiga för att få med alla typer av fysisk aktivitet i de olika skalorna. Men arbetet slutar inte här. Nästa steg i processen är att ta fram en pilot av verktyget. Fokus kommer nu ligga på hur verktyget ska utformas för att fungera optimalt och vilka faktorer som ska vara med och hur de ska värderas. Även denna del av arbetet kommer att genomföras i samarbete med olika aktörer.

 

Genom Rörelsefaktorn kan vi bredda idrottsbegreppet och hitta former för att utnyttja de synergieffekter som kan uppstå då förutsättningar ges för att idrott och rörelse blir en viktig komponent i staden då det arbetas in och prioriteras från början och rätt saker hanteras i rätt skede.

EMMA PIHL,
FOJAB

Sidor