movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

Nyhet
Studieresa Nantes

Vi planerar försiktigt framåt!

Publicerad 13 januari 2022

Stadsutvecklingen i franska Nantes har flera gånger tagits upp av Movium som ett spännande och inspirerande exempel på urban transformation med förtecken i form av återbruk, tillfällig användning, lekfull programmering, post-industriell estetik, designprocesser med utvärderingsmekanismer och ett resultat som vida överträffar och överraskar. Fler och fler upptäcker nu staden och vi vill därför bidra till att sprida erfarenheterna än mer genom att genomföra en studieresa i månadsskiftet augusti/september. Vi hoppas att många vill följa med oss, och så klart att pandemin möjliggör ett resande.


Under vistelsen kommer vi att besöka stadsutvecklingsprojektet ”Ile de Nantes” och bli guidade av utvecklingsbolaget som driver processerna, både den planerande och förvaltande & fastighetsutvecklande delen av verksamheten. Vi kommer också att besöka Euro-Nantes som är ett stadsutvecklingsprojekt som kommer ur en nationell satsning på stadsomvandling präglad av hög täthet och hållbarhetsprinciper i järnvägsstationens närområde. Även stadens botaniska trädgård, klimatanpassning av historiska stadsrum samt nyanlagda parker och mer kommer att ingå. Reservera 30 augusti – 3 september och håll utkik efter med info!

CAROLINE DAHL

Sidor