movium.slu.se

Foto: Hanna Weiber-Post

Nyhet
Jubileumsåret 2020

Vi fyller 40 hela året!

Publicerad 27 mars 2020

Hej 40-åriga Movium! Dessa fyra rika decennier skulle ha firats med pompa och ståt den 22 april. Hur blir det med det nu när folk inte längre ska ses i stora församlingar?

 

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att Tankesmedjan Movium har ett jubileumsår och att vi vill fira det med att sätta guldkant på alla årets dagar, genom de evenemang, produkter och tjänster som vi genomför. Vi har exempelvis jubileumsfilmer kring grönskans betydelse som vi genomför tillsammans med Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) och vi gör också kortfilmer med argument för grön-blått stadsbyggande där vi hämtar fakta från vår 40-åriga verksamhet. Båda dessa kan man ta del av via vår YouTube-kanal, sociala medier och vår hemsida.

 

Den 22 april hade Movium tänkt ägna åt framtidsspaningar…

 

– Ja, men vi har valt att skjuta fram det eventet till ett tillfälle i slutet av året, preliminärt den 19 november, eftersom vi gärna vill att vi samlas och möts på plats i Alnarp för kreativa och inspirerande samtal. Fram tills dess genomför vi enligt plan ett antal rundabordssamtal med forskare för att lägga grunden till innehållsrika samtal. Vi hoppas verkligen att få träffa många av våra samarbetspartners för att fira Movium i höst – med blicken mot framtiden! 

 

Vad händer med konferensen Publika parker och stadsrum som skulle ha hållits den 23 april i Lund?

 

– Vi fick flytta fram konferensen på obestämd tid eftersom det just nu är svårt att säga när omständigheterna tillåter oss att genomföra det. Men vi hade ett fantastiskt program med spännande föreläsare från Spanien, Nederländerna, England, Danmark, Norge och Sverige så vi har för avsikt att skjuta upp konferensen, inte ställa in den! Vi övervägde ett tag att arrangera en digital konferens, men kom fram till att Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för nätverkande, mingel och erfarenhetsutbyten i branschen. Det syftet är viktigt så vi håller fast vid det, och satsar på en konferens i Lund under hösten eller nästa vår.

 

Men det finns även sådant som Movium trots allt planerar – som en cykeltur i Köpenhamn i slutet av sommaren… 

 

– Det stämmer, vi fortsätter att jobba på. Vi har en cykeltur i Köpenhamn med Benny Schytte på gång i slutet av augusti på temat barns och ungas utemiljöer. Vi har cyklat med Benny tidigare, till exempel på studieturer i Berlin på samma tema, och nu tyckte vi att det var dags att också inspireras av Köpenhamns framgångsrika stadsutvecklingsarbete. Det är klart att det finns osäkerheter med att planera för ett fysiskt event i ett grannland som just nu har stängt sina gränser. Men vi känner optimism inför framtiden, och hoppas att få röra sig i utemiljöer med kollegor i en inspirerande stad kan bli en positiv start på en ny ”termin”. 

 

Movium planerar också för en konferens om hälsa och stadsbyggande i Stockholm den 8 september 2020. 

 

– Den planeringen gör vi tillsammans med ett Vinnova-projekt kring restorativa arbetsplatser som involverar forskare från SLU:s miljöpsykologigrupp. Konferensen kommer även att erbjudas digitalt för att vi ska vara säkra på att kunna genomföra den som planerat.

 

Och det dagliga arbetet?

 

–Mycket av vår verksamhet, som rådgivning och redaktion, är inte lika beroende av fysiska möten så där satsar vi lite extra just nu. Vi, liksom många andra, passar också på att utveckla våra digitala mötesplatser och kommer i nästa vecka exempelvis att hålla en digital workshop kring grönplaner tillsammans med Kommunförbundet Skåne och Kristianstads kommun. Det ska bli spännande att se hur ett 80-tal personer workshoppar på distans!

 

Berättat för Titti Olsson av Caroline Dahl & Fredrik Jergmo

Sidor