movium.slu.se

Värd att underhålla? Foto: Karin Andersson.

Nyhet
Seminarium: Vård och hantering av underhållsskulden 14 februari 2013

Växande skulder

Publicerad 19 februari 2013

Underhållsskuld. Det handlar om kyrkogårdar, parker, torg och andra offentliga platser som kommunala förvaltningar står för. Men många kommuner saknar, eller har en otillräcklig, plan och budget för just eftersatt underhåll av sina anläggningar. Och för varje år stiger den pott pengar som behövs, som borde sättas av, för att hålla anläggningarna i skick.

 

Den 14 februari höll Movium ett seminarium med rubriken Vård och hantering av underhållsskulden.

 

Runt om i Sverige står offentliga anläggningar och förfaller. Underhållet är eftersatt och för varje år de inte hålls efter, ökar behovet av underhåll. Det blir alltmer kostsamt och budgeten för underhåll ständigt behöver ökas. Samtidigt tillkommer nya anläggningar som kommer att kräva underhåll.

 

Eftersatt underhåll leder även till försämrad funktion, negativ miljöpåverkan, värdeminskning, ökat investeringsbehov och ökade samhällskostnader. Ibland går det så långt att anläggningens skick är bortom reparation och därför måste rivas.

 

Växande problem

 

Detta kallas underhållsskuld. Som de flesta andra skulder växter den. Det är en skuld som kommande generationer kommer att vara tvungna att prioritera om det inte görs nu.

 

Det finns en medvetenhet om problemet. Många kommuner vet om att eftersatt underhåll blir kostsamt med tiden. Men problemet har varit svårt att prata om nationellt, eftersom varje kommun hanterar problemet själva.

 

– Vi pratar om samma sak, men på olika sätt, säger Ann-Britt Sörensen, statskonsulent som nyligen ledde seminariet och som driver projektet Underhållsskulden på Movium.

 

– Underhållsskulder har varit ett problem under mycket lång tid och det har funnits en osäkerhet kring hur frågan ska hanteras. Men nu börjar vi ta tag i det på riktigt.

 

Förhoppningen med Movium-projektet är att skapa en gemensam nomenklatur, helst en rikslikare för att kunna diskutera problemet och kunna komma fram till lösningar.

 

Räkna med skötsel

 

Det är genom hela processen av planeringen av offentliga utemiljöer viktigt att räkna in det underhåll som kommer att krävas efter att anläggningen avslutats och den vardagliga driften tar vid. Livet efter anläggningen börjar redan vid planeringen av den. Det är också viktigt att politiker accepterar att underhåll kostar, att pengar måste avsättas. Och här är kunskap av stor vikt, vad kommer underhållet av anläggningen att kosta? Har vi råd med det?

 

Mycket intressant kom upp under seminariet, som lockade närmare 80 personer från kommuner, anläggningsföretag, konsulter och kyrkogårdsförvaltningar. Ann-Britt Sörensen hoppas på ett fortsatt arbete för att komma till rätta med problemen med eftersatt underhåll och stigande skulder. Under året kommer hon att genom Movium-projektet ordna fler träffar för att diskutera lösningar.

Karin Andersson

Sidor