movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

Nyhet

Vattenbrynet vinnande bidraget i studenttävling Förtätning av kyrkogårdar – återlämnade gravplatser ges nytt liv

Publicerad 20 juli 2015

Ionna Olsson och Lina Störby vann designtävlingen Förtätning av kyrkogårdar – återlämnade gravplatser ges nytt liv med sitt bidrag Vattenbrynet.

Juryns motivering: Med ett fint grepp kommunicerar bidraget tankar och idéer om något nytt utan att gör våld på det gamla. Förslaget visar på god funktionalitet, är genomtänkt och bildar en intressant och stämningsfull anläggning. Konceptet är presenterat på ett tilltalande sätt.

 

Återlämnade gravplatser som tillsammans bildar ödsliga kvarter är ett problem som återfinns på många kyrkogårdar. För att hitta nya idéer för hur kvarlämnade gravplatser kan göras mer attraktiva och tilltalande har SKKF, Tankesmedjan Movium och SLU tillsammans med kyrkogårdsavdelningen i Lund under våren 2015 utlyst en designtävling för studerande vid SLU. Tävlingen har titeln Förtätning av kyrkogårdar – återlämnade gravplatser ges nytt liv.

 

Den centrala frågeställning för tävlingsdeltagarna har varit: Hur kan återlämnade gravgravplatser göras attraktiva och därmed bli en tillgång för både gravrättsinnehavare, besökare och förvaltningar? Tävlingen har utgått från en given yta som finns på Norra kyrkogården i Lund: kvarter 31 som är 2666 m2 stort.

 

Tävlingen har skett i två led: vid en första inlämning i mars valdes 10 bidrag ut för att fördjupas och utvecklas. Av dessa tio bidrag, som lämnades in i början av maj, har en jury valt ut tre som fanns representerade på SKKF’s rikskonferens i Karlstad 25-26 maj. De tre förslagen presenterades på A2-planscher som monterades utanför konferenslokalen och de drygt 500 konferensdeltagare fick möjlighet att rösta på sin favorit. Första pris var 10 000 kronor, andra- och tredjepris var 5 000 kronor.

 

Här kan du ta del av de tio bidrag som deltog i tävlingens andra skede:

 

1:a pris

Vattenbrynet

av Ionna Olsson och Lina Störby

vattenbrynet.pdf

  

2:a pris

Ingenting varar för evigt

av Eeva Ovaska

ingenting_varar_for_evigt.pdf

  

3:e pris

De tre rummen

av Lisa Jakobsson och John Block

de_tre_rummen.pdf 

 

ÖVRIGA SJU BRIDRAG:

Moduler 

av Sofia Svensson, Malin Aldén och Agnes Djurberg

moduler.pdf

  

Lunden

av Kristin Wegren

lunden.pdf

  

Gengångar

av Johanna Nyrén och Martina Rehn

gengangar.pdf

  

En plats att stanna till i

av Ylva Bolin och Lina Gerdin

en_plats_att_stanna_till_i.pdf

  

Björkskogen & blomsterängen

av Ulrika Larsson

av_jord_ar_du_kommen.pdf

  

Kolumbariet i Lund

av Annika Lövemyr

kolumbariet.pdf

  

Besjälad natur

av Maja-Lena Refsbäck

besjalad_natur.pdf

Sidor