movium.slu.se

Foto: Petter Åkerblom

Nyhet
LIVE!

Våta pedaler i Berlin

Publicerad 7 oktober 2016

Berlin är staden där Boverkets Allmänna råd inte stannar på pappret. Här är variation i terräng och vegetation en självklarhet. Det gynnar den ändamålsenliga verksamhet som platsen är till för. Och här är lekglädjen påtaglig. Är tärningen kastad för en liknande utveckling i Sverige?

Sidor