movium.slu.se

Skolgårdens roll och möjligheter var i fokus på den senaste ISGA-konferensen i Toronto 23-25 september 2013. Foto: Naturskolan i Lund.

Nyhet

VÄRLDENS SKOLGÅRDAR MÖTS I SVERIGE 2016

Publicerad 13 juni 2014

Sverige antar utmaningen att arrangera nästa internationella skolgårdskonferens på uppdrag av International School Grounds Alliance, ISGA. Lunds kommun har tackat ja till att arrangera konferensen tillsammans med Movium i september 2016. Konferensen lockar planerare och pedagoger från hela världen, hittills har konferensen arrangerats i San Francisco och Toronto.

 

– Det passar utmärkt i tiden med tanke på den nationella vägledning om planering, utformning och förvaltning av skolgårdar som ska vara klar redan nästa år, berättar Petter Åkerblom, Movium. Dessutom är Lund en framgångsrik kommun när det gäller såväl strategiskt som konkret arbete för att stärka utemiljön som resurs i arbete med barn och unga.

 

Riktlinjer för skolgårdsutveckling är ett av konferensens planerade huvudteman, där den svenska vägledningen kommer att presenteras tillsammans med liknande internationella satsningar, bland annat från Kalifornien. Projektledare på Lunds kommun är Anders Wånge Kjellsson, Naturskolan i Lund.

 

Läs mer om ISGA och tidigare konferenser på www.greenschoolyards.org 

Sidor